en sk

Sprievodné podujatia

13. – 15. decembra
Predaj charitatívneho punču v stánku Mesta Trnava pred radnicou

21.decembra 2019 od 13.00 h
Štedrá večera pre osamelých ľudí a ľudí bez domova

Klzisko na Hlavnej ulici bude v prevádzke od 25. novembra do 7. januára 2020 každý deň od 10.00 do 20.00 h