en sk

Predvianočné tvorivé dielne

29. november a 30. november
6. až 8. december, 13. až 15. december
od 15.00 do 18.30 h

Predvianočné tvorivé dielne pre deti v priestoroch bývalého obchodu s odevmi „Pod stĺpami“ na Hlavnej ulici 8 29. novembra – 22. decembra denne od 10.00 do 18.00 h: Predaj výrobkov organizácií, občianskych združení a škôl v charitatívnom stánku pred radnicou