en sk

Mikuláš v Trnave

5. december o 17.30 h
Námestie sv. Mikuláša

Príchod Mikuláša na koči
Detský spevácky zbor z Tulipánu
Rozsvietenie námestia

5. december o 18.00 h
Trojičné námestie
Spievankovo