en sk

Adventné trhy

29. 11.
18.00 h Otvorenie Adventných trhov a rozsvietenie stromčeka
Fragile

30. 11.
16:00 h Adventná prehliadka mesta
16.00 h Gemini
17.00 h Zapaľovanie prvej adventnej sviece
18.00 h Neznámi

1. 12.
16.00 h Sirka Cuvée Ensemble
18.00 h FS Trnafčan
15.00 h a 17.00 h Rozprávky na radnici – Teátro Neline – Rytier Bajaja
17.30 h a 19.00 h Mestská veža s lampášom

3. 12.
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Suchovský Spevácky Zbor

4. 12.

15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Cantica Nova

5. 12.
17.30 h Mikuláš v Trnave
Príchod Mikuláša na koči
Detský spevácky zbor z Tulipánu
Rozsvietenie námestia
18.00 h Spievankovo
17.30 h a 19.00 h Mestská veža s lampášom

6. 12.
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Ukitas
20.00 h La3no Cubano

7. 12.
16:00 h Adventná prehliadka mesta
16.00 h FS Opojčanka
17.00 h Zapaľovanie druhej adventnej sviece
18.00 h Ludo Kuruc Band
20.00 h 4 adventné koncerty
Spevácky zbor Lúčnica

8. 12.
15.00 h a 17.00 h Rozprávky na radnici
Divadlo na povale – Kráľovstvo na povale
17.30 h a 19.00 h Mestská veža s lampášom
16.00 h Spevácky súbor Malženičan
18.00 h Voci Allegre

10. 12. 
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Graeme Mark

11. 12.
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Slovensko spieva koledy

12. 12.
17.30 h a 19.00 h Mestská veža s lampášom
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Kamión

13. 12.
12.00 – 19.00 h Stredoveké adventné trhy
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Vymetanie námestia (DFS Trnavček)
20.00 h Funny Fellows

14. 12.
10.00 – 19.00 h Stredoveké adventné trhy
16:00 h Adventná prehliadka mesta
16.00 h Folklórny krúžok Rozárka, ZŠ Častá
17.00 h Zapaľovanie tretej adventnej sviece
18.00 h Balkansambel
20.00 h 4 adventné koncerty
Metropolitný orchester a hostia z opery

15. 12.
10.00 h – 19.00 h Stredoveké adventné trhy
15.00 h a 17.00 h Rozprávky na radnici
Divadlo Agapé – Zimná rozprávka
17.30 h a 19.00 h Mestská veža s lampášom
16.00 h Vlčkovanka
18.00 h Vrbovské Vŕby

17. 12.
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Druhý Dych

18. 12.
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h Duo Live Guitars

19. 12.
17.30 h a 19.00 h Mestská veža s lampášom
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
18.00 h FS Dudváh

20. 12.
15.30 h Vystúpenia škôlkarov a školákov
17.45 h Odovzdanie Betlehemského svetla
18.00 h FidliCanti
20.00 h N3O

21. 12.
16:00 h Adventná prehliadka mesta
16.00 h FS Dudvážtek
17.00 h Zapaľovanie štvrtej adventnej sviece
18.00 h Para
20.00 h 4 adventné koncerty
Spevácky zbor Voci Allegre a Trnavský komorný orchester

22. 12.
15.00 h a 17.00 h Rozprávky na radnici
Divadlo Dvor zázrakov – O dvanástich mesiačikoch
16.00 h Karpatská Muzika
18.00 h Paper Moon Trio

29. 12.
20.00 h 4 adventné koncerty
Janais

31. 12.
17.00 h Detská minidisco show
17.45 h Detský ohňostroj

1. 1. 2020
15.00 h Novoročný koncert
AD LIBITUM – vokálno – inštrumentálny súbor

Legenda

• Trojičné námestie
• Kostol sv. Jakuba
• Námestie sv. Mikuláša
• Mestská veža, Turistické informačné centrum Región Trnava
• Západné krídlo radnice

Sprievodné podujatia
Každý utorok, stredu, štvrtok a piatok od 15.30 h:
vystúpenia detí z trnavských materských škôl

3. 12. 2019 od 15.30 h
ZŠ a MŠ Kornela Mahra
MŠ I. Krasku 29, Modranka

4. 12. 2019 od 15.30 h
ZŠ Gorkého
MŠ Botanická 12

6. 12. 2019 od 15.30 h
Jaslicky Sovička
MŠ v Jame 3

10. 12. 2019 od 15.30 h
ZŠ Kubinu
MŠ Kubinu

11. 12. 2019 od 15.30 h
MŠ Spartakovská 6
SMŠ Besst

12. 12. 2019 od 15.30 h
MŠ Limbová 4
ZŠ MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

13. 12. 2019 od 15.30 h
MŠ Okružná 27
SMŠ Meduška

13. 12. 2019 od 15.30 h
MŠ Limbová 4
MŠ I. Krasku 29, Modranka

17. 12. 2019 od 15.30 h
MŠ Hodžova 40

18. 12. 2019 od 15.30 h
ZŠ Vančurova 38 – Sláviček
SMŠ Kúzelná škôlka

19. 12. 2019 od 15.30 h
ZŠ MŠ J. Bottu 27
MŠ Jiráskova 25

20. 12. 2019 od 15.30 h
ZŠ Atómova
MŠ Narcisová 2