en sk

ČAROVNÁ
ATMOSFÉRA
ADVENTU

Čarovná atmosféra Adventu v Trnave je jedinečná. Kvalitný program, dobré jedlo, tradičná medovina, víno či remeselné výrobky lákajú ako domácich, tak aj turistov. Mesto, v ktorom to pred Vianocami žije a cítite sa v ňom ako doma.

Čarovná atmosféra Adventu v Trnave je jedinečná. Kvalitný program, dobré jedlo, tradičná medovina, víno či remeselné výrobky lákajú ako domácich, tak aj turistov. Mesto, v ktorom to pred Vianocami žije a cítite sa v ňom ako doma.

ADVENTNÉ TRHY

Vystúpenia na Trojičnom námestí

November, 18.00 h

November, 18.00 h

Otvorenie Adventných trhov
a rozsvietenie stromčeka

November

November

Fragile

18.00 h

December

December

Spievankovo

18.00 h

December

December

Funny Fellows

18.00 h

December

December

Para

18.00 h

OSTATNÉ PODUJATIA

OSTATNÉ PODUJATIA

ŠTYRI
ADVENTNÉ
KONCERTY

MIKULÁŠ
V TRNAVE

STREDOVEKÉ
ADVENTNÉ
TRHY

DIVADIELKA
NA RADNICI

PREDVIANOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE
PRE DETI

MESTSKÁ
VEŽA
S LAMPÁŠOM

MIKULÁŠ
V TRNAVE

ŠTYRI
ADVENTNÉ
KONCERTY

STREDOVEKÉ
ADVENTNÉ
TRHY

DIVADIELKA
NA RADNICI

PREDVIANOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE
PRE DETI

MESTSKÁ
VEŽA
S LAMPÁŠOM

MAPA
ADVENTNÝCH
TRHOV