ŠTYRI ADVENTNÉ KONCERTY
V KOSTOLE SV. JAKUBA

Nedeľa 2. 12. 2018 o 20.00 h

Trnki

Ženská spevácka skupina a ľudová hudba Jána Maka
Prišli sme k vám na koledu
vstupné: 5 eur
predpredaj lístkov: Turistické informačné centrum – Mestská veža

Nedeľa 8. 12. 2018 o 20.00 h

Horehronskí chlopi

vstupné: 5 eur
predpredaj lístkov: Ticketportal, Turistické informačné centrum – Mestská veža

Sobota 15. 12. 2018 o 20.00 h

Mária Čírová

Vianočný koncert Márie Čírovej s kapelou a sláčikovým kvartetom
vstupné: 10 eur
predpredaj lístkov: Ticketportal, Turistické informačné centrum – Mestská veža

Sobota 22. 12. 2018 o 20.00 h

Operné hviezdy a hostia

Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a operní sólisti
Mariana Hochelová, soprán
Daniel Čapkovič, barytón
Peter Mikuláš, bas
Adrián Kokoš, dirigent
Branko Ladič, klavír
vstupné: 10 eur, predpredaj lístkov: Ticketportal, Turistické informačné centrum – Mestská veža

© 2017 Mesto Trnava