STREDOVEKÉ ADVENTNÉ TRHY
14. – 16. 12. 2018

Námestie sv. Mikuláša
14. 12. od 12.00 do 19.00 h
15. 12. od 10.00 do 19.00 h
16. 12. od 10.00 do 19.00 h

© 2017 Mesto Trnava