SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Každý štvrtok a piatok od 15.30 h
vystúpenia detí z trnavských
materských škôl

Klzisko na Hlavnej ulici bude
v prevádzke od 15. novembra
do 6. januára 2019 každý deň
od 10.00 do 20.00 h

30. novembra – 16. decembra
vždy od piatku do nedele
medzi 15.00 a 18.30 h
Predvianočné tvorivé dielne
pre deti v priestoroch bývalého
obchodu s odevmi „Pod stĺpami“
na Hlavnej ulici 8

30. novembra – 21. decembra
denne od 10.00 do 18.00 h
Predaj výrobkov organizácií,
občianskych združení a škôl
v charitatívnom stánku pred radnicou

14. – 16. decembra
Predaj charitatívneho punču
v stánku Mesta Trnava pred radnicou

15. decembra
od 10.00 do 19.00 h
Vianočný Trnavský rínek na Nádvorí

16. decembra o 19.00 h
Adventný koncert študentov
Konzervatória a VŠMU v Bratislave
(Miloš Biháry, Glória Nováková,
Karolína Krigovská, Zora Mrvová)
v Bazilike Sv. Mikuláša v Trnave

21. decembra od 13.00 h
Štedrá večera pre osamelých ľudí
a ľudí bez domova v Dome Katolíckej jednoty Slovenska

21. decembra o 19.30 h
Vianočný koncert speváckeho
zboru Voci Allegre
v Bazilike sv. Mikuláša

© 2017 Mesto Trnava