PREVIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI

30. 11 – 16. 12. 2018
Piatok – nedeľa
15.00 – 18.30 h

Trnava, Hlavná 8, bývalý obchod „Pod stĺpami“
Pečenie medovníkov, výroba vianočných ozdôb, výroba sviečok a svietnikov, výroba pohľadníc, výroba drobných darčekov

© 2017 Mesto Trnava