MIKULÁŠ V TRNAVE
5. 12. 2018

Námestie sv. Mikuláša
17.15 h

Príchod Mikuláša na koči
Detský spevácky zbor z Tulipánu
Rozsvietenie námestia

© 2017 Mesto Trnava