MESTSKÁ VEŽA S LAMPÁŠOM

Vstupné: 4 € dospelí, 2 € deti
Štvrtky a nedele v období Adventných trhov v čase o 17.30 h a o 19.00 h
Mestská veža otvorená vždy v piatok a sobotu do 21.00 h

Rezervácie a viac informácií v Turistickom informačnom centre Región TRNAVA / tel.č.: 033/32 36 440 / e-mail: info@trnavatourism.sk, www.regiontrnava.sk

pdf

© 2017 Mesto Trnava