ADVENTNÉ TRHY
30. 11. – 22. 12. 2018

30. 11. 2018 o 19.00 h
Otvorenie Adventných trhov a rozsvietenie vianočného stromčeka
Adam Ďurica

1. 12. 2018 o 16.00 h
Family Friend

1. 12. 2018 o 17.00 h
Zapaľovanie prvej adventnej sviece a posväcovanie adventných vencov

1. 12. 2018 o 18.00 h
Funny Fellows

2. 12. 2018 o 16.00 h
Miloš Biháry a Dominika Debnárová

2. 12. 2018 o 18.00 h
Voising

5. 12. 2018 o 18.00 h
FÍHA tralala Baby Band

6. 12. 2018 o 18.00 h
Chris Ellys

7. 12. 2018 o 18.00 h
Graeme Mark

7. 12. 2018 o 20.00 h
Akustika

8. 12. 2018 o 16.00 h
Trnavský detský zbor, Univerzitný zbor UniTTy, Ukitas

8. 12. 2018 o 17.00 h
Zapaľovanie druhej adventnej sviece

8. 12. 2018 o 18.00 h
ĽH Heskovci a Malí a mladí huslisti z Červeníka

9. 12. 2018 o 16.00 h
FS Slnečnica z Piešťan a ĽH Michala Pagáča

9. 12. 2018 o 18.00 h
Slovak Tango

12. 12. 2018 o 18.00 h
Slovensko spieva koledy

13. 12. 2018 o 18.00 h
Vymetanie námestia DFS Trnavček

14. 12. 2018 o 18.00 h
Vrbovské Vŕby

14. 12. 2018 o 20.00 h
Gypsy Elegance

15. 12. 2018 o 16.00 h
Karpatská Muzika

15. 12. 2018 o 17.00 h
Zapaľovanie tretej adventnej sviece

15. 12. 2018 o 18.00 h
Detská ľudová hudba Brezinka a Ľudová hudba Brezina, Boleráz

16. 12. 2018 o 16.00 h
Voci Allegre

16. 12. 2018 o 18.00 h
Spektrum

20. 12. 2018 o 18.00 h
Ado Juráček

21. 12. 2018 o 17.45 h
Odovzdanie Betlehemského svetla

21. 12. 2018 o 18.00 h
DFS Trnavček – uvedenie nového albumu

21. 12. 2018 o 20.00 h
Peter Lipa

22. 12. 2018 o 16.00 h
Duo Live Guitars

22. 12. 2018 o 17.00 h
Zapaľovanie štvrtej adventnej sviece

22. 12. 2018 o 18.00 h
Allan Mikušek

Vystúpenia materských škôl
6.12.2018 od 15.30 h

MŠ Teodora Tekela 1
MŠ Spartakovská 6
MŠ K. Mahra 9 a MŠ Čajkovského 28

7.12.2018 od 15.30 h

MŠ Botanická 12
MŠ Hodžova 40

13.12.2018 od 15.30 h

MŠ Limbová 4
MŠ I. Krasku 29 Modranka
MŠ Vajanského
SMŠ Besst

14.12. od 15.30 h

MŠ Spartakovská 10
MŠ Jiráskova 25
MŠ Okružná 27
MŠ Narcisová 2
SMŠ Kúzelná škôlka

20.12.2018 od 15.30 h

MŠ V jame 3
MŠ Murgašova 13
MŠ Ľudová 27
MŠ Ružindolská 8 a MŠ A. Kubinu 34
SMŠ Meduška Modranka

© 2017 Mesto Trnava